Prevádzka hotel ADRIA zrušená.
Informácie: +421 911 706 655